Behandling med Scheriproct®

Scheriproct® er et reseptfritt legemiddel mot behandling av hemoroider i og omkring endetarmsåpningen. Produktet kan lindre plager, ubehag og kløe ved hemoroider.

Scheriproct® kan brukes ved alle former for hemoroider, ved både milde, moderate og sterke symptomer. Det er dog helt avgjørende at du kontakter legen din hvis symptomene dine ikke forbedres etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct®.

Scheriproct® virker smertestillende og kløestillende på slimhinnen i endetarmen, og finnes både som rektalsalve (30 gram) og stikkpiller (12 stk). Scheriproct® inneholder to aktive substanser, prednisolon og cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk og kløestillende effekt. Cinkokain er et lokalanestetikum som virker smertestillende.

Rektalsalve:

For voksne over 18 år: Vanligvis påføres rektalsalven 2 ganger daglig, men opptil 4 ganger på den første dagen for å oppnå en raskt innsettende lindring. Rektalsalven skal helst påføres etter avføring.

Stikkpiller:

For voksne over 18 år: Vanligvis innføres én stikkpille dypt i endetarmen daglig. Ved sterke smerter kan det innføres 2-3 stikkpiller den første dagen. Stikkpillen skal helst innføres etter avføring.

Bemerk følgende:

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre etter 2-3 ukers behandling med Scheriproct®.

Forbedring av symptomene oppnås vanligvis raskt, men behandlingen må av den grunn ikke avsluttes. For å hindre tilbakefall må behandlingen fortsette i minst én uke etter at symptomene har forsvunnet, men det kan da gå lengre tid mellom hver dose, eksempelvis ved påføring av salve én gang daglig, eller én stikkpille annen hver dag.

For å redusere risikoen for at huden rundt endetarmen blir tynnere, skal Scheriproct® ikke brukes sammenhengende i mer enn 4 uker.

Scheriproct® bør ikke brukes over lengre tid uten at alvorlige sykdommer er utelukket.

Graviditet og amning:

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Scheriproct®, dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Scheriproct® skal ikke brukes de 3 første månedene av graviditeten.

Bivirkninger:

Som alle legemidler kan  forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Ved langtidsbruk på mer enn 4 uker kan huden bli tynnere. I sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner forekomme.

Les nøye gjennom pakningsvedlegget før du begynner å bruke Scheriproct®.