Linker med nyttig informasjon

Det finnes mye informasjon tilgjengelig for deg som vil lære mer om hemoroider. Vi anbefaler å lese pakningsvedlegget før du starter behandling av hemoroider, og dette kan du finne i Felleskatalogen. Hos Helsebiblioteket finner du ytterligere informasjon om hemoroider.

Aktuelle pakningsvedlegg

Helsebiblioteket (hemoroider)